Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej

Fundacja powstała w 1990 r. Decyzja o utworzeniu Fundacji zapadła po długich debatach nad ówczesną sytuacją zakładów opieki zdrowotnej. 

W okresie swojego dotychczasowego
funkcjonowania Fundacja wsparła szereg podmiotów medycznych.

Poznaj szczegóły naszego wsparcia dla ochotniczej straży pożarenej

Realizujemy projekt „Bezpieczna Przystań Dzieci w Kryzysie” w ramach zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 r.

Podaruj Fundacji 1,5% podatku
Rozliczenie darowizny

Nasza misja

1.   Popieranie i wspomaganie działań służących rozwojowi placówek medycznych.
2.  Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie zdrowia.
3.  Propagowanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia.
4.  Propagowanie i promocja zdrowia społeczeństwa.
5.  Wspieranie badań naukowych w ochronie zdrowia.
6.  Pozaszkolna działalność edukacyjna, szkoleniowa w zakresie ochrony zdrowia.
7.  Wyrażanie opinii w obszarze ochrony zdrowia.
8.  Udzielanie pomocy materialnej osobom dotkniętym nieuleczalną lub ciężką chorobą.

Nasze działania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Adres:

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
ul. Mikołaja Kopernika 38
90-552 Łódź