Nasza misja

Utworzenie w 1990 roku Fundacji Zdrowia Ziemi Łódzkiej podyktowane było troską o zdrowie społeczeństwa regionu i kraju. Decyzję o powołaniu Fundacji podjęli ludzie, którym nie obca była troska o wspomaganie skromnych zasobów ochrony zdrowia, a tym samym o losy zdrowia społeczeństwa. Dlatego też Fundacja za cel swojego działania statutowego przyjęła:

1.  Popieranie i wspomaganie działań służących rozwojowi placówek medycznych.
2.  Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie zdrowia.
3.  Propagowanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia.
4.  Propagowanie i promocja zdrowia społeczeństwa.
5.  Wspieranie badań naukowych w ochronie zdrowia.
6.  Pozaszkolna działalność edukacyjna, szkoleniowa w zakresie ochrony zdrowia.
7.  Wyrażanie opinii w obszarze ochrony zdrowia.
8.  Udzielanie pomocy materialnej osobom dotkniętym nieuleczalną lub ciężką chorobą.

Pozyskane środki finansowe przeznaczane są na zakup aparatury i sprzętu medycznego, modernizację i rozbudowę obiektów służby zdrowia, szkolenie kadry medycznej oraz zaspakajanie innych ważnych potrzeb służących poprawie lecznictwa. Nie jesteśmy także obojętni w niesieniu pomocy osobom fizycznym, borykającym się z ciężkimi problemami zdrowotnymi. Biorąc pod uwagę, iż człowiek i jego zdrowie są wartością największą, pragniemy pozyskać zrozumienie istoty naszych działań, ich akceptację i przychylność ludzi dobrej woli, którym nie obce jest niesienie pomocy innym. Ośmielamy się więc apelować do wszystkich Państwa o wzmocnienie naszej idei i wsparcie finansowe dla realizacji celów Fundacji. Wyrażamy nadzieję , że prośba nasza nie pozostanie obojętna i przyczyni się do udziału Państwa w tej szczytnej i ważnej misji.

Za poparcie i okazaną pomoc materialną, z góry serdecznie dziękujemy.

Zarząd Fundacji

Adres:

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
ul. Mikołaja Kopernika 38
90-552 Łódź