Władze

Zarząd Fundacji

  • Marek Krochmalski – Prezes Zarządu
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska-Lasota – Wiceprezes ds. naukowych
  • Monika Migdalska-Sęk – Członek Zarządu ds. naukowych
  • Karolina Czarnecka – Członek Zarządu ds. naukowych
  • Bożena Czerkawska – Członek Zarządu

Rada Zarządu

  • Alina Nowak-Kaszubska – Przewodnicząca Rady
  • Katarzyna Darmach – Wiceprzewodnicząca Rady
  • Żadna z osób wchodzących w skład organów Fundacji nie pobiera za swoją pracę na rzecz Fundacji żadnego wynagrodzenia.

Adres:

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
ul. Mikołaja Kopernika 38
90-552 Łódź