Nasze działania

W okresie swojego dotychczasowego funkcjonowania Fundacja wsparła szereg podmiotów medycznych.  W formie darowizn sprzętu i urządzeń medycznych przekazaliśmy:

  • nowoczesny aparat ultrasonograficzny dla Szpitala im. Pirogowa w Łodzi,
  • Pulsoksymetr i Pompę infuzyjną dla Szpitala Klinicznego nr 4, przy ul. Spornej w Łodzi,
  • Erbotom wraz z wyposażeniem dla Oddziału Rozrodczości i Endoskopii Ginekologicznej w CZMP
    w Łodzi,
  • sprzęt ratowniczy jako doposażenie karetek dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi,
  • sprzęt laboratoryjny dla ZOZ Dermatologicznego w Łodzi,
  • aparat do automatycznej dializy otrzewnej dla Kliniki Nefrologii i Dializoterapii w CZMP w Łodzi.

Fundacja przekazała także środki finansowe na doposażenie Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie i Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Medical Magnus. Dodatkowo nasza Fundacja przekazała także różnym instytucjom działającym dla potrzeb ochrony zdrowia w Łodzi i w całym regionie łódzkim szereg drobnych urządzeń i sprzętu medycznego, które nie zostały wykazane w powyższym zestawieniu.

Adres:

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
ul. Mikołaja Kopernika 38
90-552 Łódź